Mt Waverley Campus Factual Recount 2016

   

  Class: Grade 4, XJS Coaching School
  Writing style: Factual Recount
  Teacher: Deidre Gittins

   

   

  Factual Recount.jpg

  © 2018 XJS Coaching School